Jakthundar

Begreppet ”jakthund” kan ha olika betydelse beroende på vem man frågar. Vissa menar att en jakthund är just en hund som används för jakt, medan andra med ordet avser de hundar som traditionellt har använts för jakt, men som idag också är uppskattade sällskapshundar. Faktum är att de flesta av de hundraser vi är vana att se som sällskapshundar idag ursprungligen avlades fram för att användas i jakt. Det finns idag runt 90 jakthundsraser i Sverige. Det som alla dessa hundraser har gemensamt är att de har kvar sina (ofta starka) jaktinstinkter, som kan bestå i allt från att gräva i gryten till att spåra vilt. Instinkterna används idag inte bara inom jakt, utan också inom olika former av hundsport.

Förutom sina gemensamma instinkter kan jakthundar dock skilja sig mycket åt vad gäller utseendet. En jakthund kan vara allt ifrån små, ettriga grythundar som tax, jack russel terrier eller borderterrier till apporterande fågelhundar som labrador och golden retriever (som för övrigt är två av Sveriges vanligaste hundraser). Andra typer av jakthundar är stående fågelhundar, där ett par vanliga raser är engelsk setter och irländsk setter, stötande fågelhundar, som till exempel cockerspaniel, stövare, som hamiltonstövare, smålandsstövare och gotlandsstövare, och kortbenta drivande hundar, där man bland annat räknar in raser som drever, basset och beagle. Det finns också flera inhemska, svenska raser som har avlats fram specifikt för att användas vid älgjakt. Det handlar till exempel om jämthund, svensk vit älghund och hälleforshund.

En särskild kategori jakthundar är också sådana som utvecklats för en form av jakt som inte går att utöva i Sverige. Dessa hundar har därför importerats till Sverige för att endast fungera som sällskapshundar. Två tydliga exempel på detta är rysk vinthund och afghanhund, som avlades fram för att användas när man jagade småvilt i stäpp- och ökenlandskap – vilket det ju inte finns mycket av i Sverige. Även rhodesian ridgeback är en importerad jakthund, men även om denna ras ursprungligen användes för att jaga lejon används den som jakthund även i Sverige, när man jagar äg, vildsvin, lodjur och flera andra typer av vilt.

Att säga att jakthundar har gemensamma instinkter är egentligen inte korrekt. Det de har gemensamt är att de har instinkter, till skillnad från många renodlade sällskapshundar. Hur instinkterna ter sig beror dock mycket på vad hunden ska användas till. Grythundarna ska till exempel ha modet och envisheten att krypa in i ett mörkt gryt, medan en fågelhund framförallt måste ha ett mycket välutvecklat luktsinne för att kunna spåra och finna bytet, och retrievers och andra apporterande hundar har en stark apporterande instinkt.

Eftersom det är vanligt att man äger flera jakthundar (vilket kan göra det opraktiskt att ha dem inomhus, samtidigt som de bildar en flock och kan hålla varandra sällskap), och de är tåliga hundar som är vana vid utomhusklimat, är det inte ovanligt att man låter dem bo utomhus, i en rastgård eller hundgård. Det behöver inte vara svårt att bygga en hundgård på tomten – man kan till exempel enkelt beställa allt material man behöver från Byggmax.se. På det sättet skapar man ett boende som kommer att vara till glädje för både en själv och för hundarna.