Hunden – familjens varg

Ibland hör man personer i bekantskapskretsen eller på olika offentliga platser diskutera om hunden är en varg. Meningarna brukar gå isär om så är fallet. En del har svårt att tro att vargen och taxen eller pudeln skulle vara i stort sett samma djur. Utifrån sättet som biologerna brukar definiera en art måste man dock hävda att hunden och vargen tillhör samma art. En vanlig definition på en art är att två organismer tillhör samma art om de kan få en gemensam avkomma som i sin tur kan reproducera sig. Det finns många exempel på närliggande arter som har parat sig och fått en avkomma som i sin tur inte kan få barn. Om man således utgår från denna definition måste man acceptera att vargen och hunden är samma art. Vargar och hundar kan para sig och få valpar som i sin tur kan få egna valpar.

Hur kom det sig då att hundar, som från början måste ha varit vargar, kom att bli människans husdjur? Det finns några olika teorier om hur det hela gick till. Man brukar hävda att hunden var det första djuret som domesticerades av människan och att det skedde för åtminstone 15000 år sedan. Det skulle alltså ha skett innan människan blev bofast jordbrukare eller i nära samband med den perioden. Det är i alla fall säkert att vissa vargar fanns i människors närhet under denna period, men i vilken grad de var domesticerade är svårt att säga med säkerhet. Vi har alltså två rovdjursarter som lever nära varandra, människan och vargen. Båda arterna är sociala och lever i grupper som samarbetar under jakten. Vem började följa efter vem? Båda varianterna är möjliga. Vargarna kan ha kommit på att människan ofta inte tog hand om allt från bytesdjuren och började följa en grupp människor från slaktplats till slaktplats för att äta upp resterna. Eller så var det människan som började utnyttja vargarnas förmåga att finna bytesdjur och sedan “samarbetade” arterna i jakten och delade på avkastningen.

En tredje variant är att grupper av människor tog hand om föräldralösa vargvalpar som sedan de växt upp blev en naturlig del av människoflocken. Som en del av flocken deltog de givetvis i jakten som de skulle ha gjort med sina vargfränder – och samarbetet var etablerat. Alla dessa teorier eller en kombination av dem är troliga. Efter ett mer löst samarbete i början såg båda arterna fördelarna med att leva tillsammans och människan kom på fler och fler sätt att utnyttja vargarnas egenskaper. Samarbetet under jakt följdes av hjälp med vakthållning och skydd mot farliga djur. Senare utvecklade människan olika sidor av vargarnas naturliga beteende för att passa sina egna behov. Det ledde fram till vallhundar, jakthundar, apporterande hundar och alla de andra mer eller mindre specialiserade raser vi numer har.

Numer har du som potentiell hundköpare en mängd raser att välja mellan. Att köpa hund är dock dyrt, gå till Bankerly.se för tips om finansieringen. I början, allra första gången som människan skaffade “hund” fanns det inget att välja på. Man fick ta några vargvalpar, men de var å andra sidan gratis.