Arbetarhundar  

Hundar är bra till mycket, det är en sak som är säker, men genom att arbeta tillsammans med människan har vissa hundar tagit det till en helt ny nivå.

Idag finns en hel uppsjö av olika arbeten där hundar kommer till stor nytta för människan. Det man ser och kanske främst tänker på är nog de modiga polishundarna som arbetar sida vid sida med människan för att underlätta och förbättra arbetet.

 

Det är dock inte enbart hos polisen som hundar har kunnat förbättra arbetet eller livskvalitén för många människor. Genom att använda sig av blindhundar, också kallat assistanshundar har människor världen över kunnat leva ett mer självständigt liv. En assistanshund arbetar för sin ägare och är tränad till att både vara uppmärksam, men att även varna om en eventuellt farlig situation. Många gånger har man som liten fått höra att man aldrig får klappa eller distrahera en assistanshund, detta är för att hunden finns vid ägarens sida, inte som husdjur, utan som hjälp och behöver alltså kunna fokusera helt och hållet på denna person.

 

Ett annat yrke där hundar har gjort stor entré är i vården, och då mer specifikt i äldrebPolice dog. Policeman with a German shepherd on duty.oende eller hos barn. Forskning visar att närheten av en hund höjer lyckokänslorna i kroppen och ger en känsla av välbehag. Dessa terapihundar är specifikt tränade till att kunna klara av att flera olika människor rör vid dom, att kelas med och att hantera personers olika sinnesstämningar. Hundar inom terapi har visat sig ge ett mycket gott resultat och nu har även andra djur som katter och kaniner, börjat användas.

 

Vid behöv av en terapihund är detta inte så svårt att hitta, faktiskt så är det inte svårare än en sökning på internet bort. Tack vare att internet är så pass stort som de är idag finns det möjligheter att kunna få tag på företag och verksamheter som kan hjälpa till när en terapihund behövs. För dig som är intresserad av att utbilda din hund finns det även en hel del bra sidor och information att använda sig av.

Kom ihåg att det skiljer sig stort mellan assistanshund och terapihund, även om båda jobben är minst lika viktiga!